Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 15.09.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně, svěření majetku do trvalé správy MO Plzeň 3 (5) ST/2 Mgr. Procházka
4 Poskytnutí slevy z nájemného nájemci za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize – žadatel: Allendex s.r.o. (8) EK/1 Ing. Mgr. Chalupová
5 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2021 (9) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 04/2021 až 06/2021 (5) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, p. o., IČO 70941025 na podporu vzdělávání cizinců ve školním roce 2021 (4) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 32. MŠ, Resslova 22, Plzeň a 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň na projekty s názvem „Šablony pro MŠ“ (6) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na výsadbu stromů na území MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/6 Mgr. Ondřej Ženíšek
10 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (2. splátka 2021) (4) EK/7 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu na mimořádné odměny pro pracovníky vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s epidemií COVID-19 (4) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na „Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) Plzeňského kraje v roce 2021“ (4) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – fixní složka finančního vztahu – kompenzační bonus za bonusové období od 01.04.2021 do 31.05.2021 (3) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí finančního daru – dárce Roman Pilíšek, Plzeň za účelem vybudování veřejných parkovacích míst v rámci inv. akce „Rekonstrukce vnitrobloku Boettingerova x Sukova“ (3) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 Blokace finančních prostředků ve FRR MO Plzeň 3 pro rok 2022 (4) EK/12 Mgr. Ondřej Ženíšek
16 Blokace volných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2022 (3) EK/13 Mgr. Ondřej Ženíšek
17 Individuální dotace (5) EK/14 Mgr. Ondřej Ženíšek
18 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2021 (4) SSI/1 Ing. Baloun
19 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 17. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
20 Informativní zprávy předložené na 17.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (4) TAJ/1 Mgr. Procházka
21 Různé (0)
22 Závěr (0)