Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 24.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 08.07.2021 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Poskytnutí finančního daru vybraným obcím jižní Moravy postiženým dne 24. 6. 2021 živelnou pohromou a související rozpočtové opatření (materiál přijde na stůl) (2) PRIM+RadS/1 p. primátor
3 Různé (0)