Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 08.07.2021 od 11:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Poskytnutí finanční pomoci oblastem postiženým ničivým tornádem (3) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Různé (0) Ing. Aschenbrenner