Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 12.07.2021 od 15:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Poskytnutí finančního daru oblastem postiženým ničivým tornádem (4) RMO1/1
4 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast a oblast kultury (5) RMO1/2
5 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/3
6 Závěr (0) ST1/4