Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 07.07.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 19. rozpočtové opatření roku 2021 - poskytnutí finančních darů oblastem postižených živelnou katastrofou dne 24. 6. 2021 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje (3) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
3 Různé (0)
4 Závěr (0)