Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 07.07.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/2 Mgr. Hrubý
3 Schválení poskytnutí peněžitého daru pro městys Moravská Nová Ves včetně změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 10 (4) ST/1 Tomáš Soukup