Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 14.09.2021 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (hosté) (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2021 (1) ORG/1 Ing. Aschenbrenner
6 Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2021 (1) ORG/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Novela Statutu města Plzně (4) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
9 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-červen 2021 (5) EAP/4 PhDr. Fluxa
10 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (3) EAP/3 PhDr. Fluxa
11 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (2) EAP/6 PhDr. Fluxa
12 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. /2021, o místním poplatku z pobytu (3) EAP/2 PhDr. Fluxa
13 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (3) EAP/1 p. Trůková
14 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (2) ŽP/1 p. Trůková
15 Poskytnutí peněžního daru ve výši 30 tis. Kč ZOO Hodonín a rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021 (2) EAP/7 PhDr. Fluxa
16 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
17 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2021 (2) EAP/5 Mgr. Janouškovec
18 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2021 (3) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
19 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 20. 5. 2021 do 1. 9. 2021 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner