Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 09.09.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/3 Mgr. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/4 Mgr. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/5 Mgr. Hrubý
4 Předání ocenění JSDH Plzeň - Doubravka za zapojení dobrovolných hasičů při řešení následku v Moravské Nové Vsi po ničivém tornádu. (0) ST/5 Tomáš Soukup
5 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (7) ST/1 Tomáš Soukup
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2021 - 1. pololetí (5) FIN/1 Ing. Majerová
7 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11 (7) FIN/2 Ing. Majerová
8 Převod do rozpočtu Dětského centra Plzeň na pořízení trampolíny vč. změny rozpočtu MO Plzeň 4 - rozpočtové opatření č. 12 (5) FIN/3 Ing. Majerová
9 Převod do rozpočtu ÚSO MMP - odboru sociálních služeb na realizaci projektu pro seniory "Nedám se!" vč. změny rozpočtu MO Plzeň 4 - rozpočtové opatření č. 13 (5) FIN/4 Ing. Majerová
10 Schválení dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2021 v rámci Dotačního programu mikrogranty II pro rok 2021 (28) FIN/5 Ing. Majerová
11 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 14 (3) FIN/6 Ing. Majerová
12 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č.15 (2) FIN/7 Ing. Majerová
13 Změna č. 3 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2021 (3) SSI/1 Ing. Malinová
14 Projednání novely Statutu města Plzně (7) PSČO/1 Mgr. Hrubý
15 Soudní spor V. M. - schválení smíru (5) PSČO/2 Mgr. Hrubý
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 (2) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová, MBA
17 Informativní zprávy (4) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová, MBA
18 Zpráva o činnosti KV (2) KV/1 Bc. Michal Chalupný
19 Zpráva o činnosti RMO P4 (5) ST/2 Tomáš Soukup
20 Záměr finančního podílu MO Plzeň 4 na výstavbě nové mateřské školy v Plzni - Újezdě (4) ST/3 Tomáš Soukup
21 Záměr finančního podílu na realizaci akce "Cyklostezka Na Dražkách" (4) ST/4 Tomáš Soukup
22 Různé (0) PSČO/6 Mgr. Hrubý