Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 09.12.2021 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/2 Mgr. M. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 Mgr. M. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 Mgr. M. Hrubý
4 Revokace usnesení ZMO P4 č. 0045/21 ze dne 9.9.2021 v bodu II./g ve věci změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 (5) FIN/1 Ing. Majerová
5 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3. čtvrtletí roku 2021 (5) FIN/2 Ing. Majerová
6 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 16 (6) FIN/3 Ing. Majerová
7 Převod do rozpočtu SVS MP na projektovou přípravu akce "Stavební úpravy Masarykovy ulice v úseku Moravská-Smrková" vč. změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 17 (4) FIN/4 Ing. Majerová
8 Převod do rozpočtu ONM MMP na výkup pozemku pro realizace akce "Plzeň - Lobzy: Povodňový park" vč. změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 18 (5) FIN/5 Ing. Majerová
9 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 19 (4) FIN/6 Ing. Majerová
10 Rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 (8) FIN/7 Ing. Majerová
11 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 20 (2) FIN/8 Ing. Majerová
12 Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (10) FIN/9 Ing. Majerová
13 Dotační programy pro rok 2022 (9) FIN/10 Ing. Majerová
14 Změna termínů u smluv o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka a Handball club Plzeň-Újezd, z.s. (11) FIN/11 Ing. Majerová
15 Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně (7) FIN+ST/1 Ing. Majerová, T. Soukup
16 Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2022. (3) SSI/1 Ing. Malinová
17 Schválení termínů zasedání ZMO P4 na rok 2022 (2) PSČO/1 Mgr. M. Hrubý
18 Splněná a prodlužovaná usnesení (2) TAJ/1 Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
19 Informativní zprávy (9) TAJ/2 Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
20 Zpráva o činnosti KV (4) KV/1 Bc. Michal Chalupný
21 Zpráva o činnosti RMO P4 (5) ST/1 Tomáš Soukup
22 Různé (0) PSČO/5 Mgr. M. Hrubý