Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 02.03.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Změna použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku č. 7 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 (4) ST/2 Mgr. Procházka
4 Stanovisko k návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (4) ST/3 Mgr. Procházka
4a Přejmenování ulice „Sirková“ na „Ukrajinská“ (3) ST/4 Mgr. Procházka
5 45. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 10/2021 (3) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 46. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 11/2021 (3) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her (7) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 Neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022 (5) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
9a 2. rozpočtové opatření roku 2022 - poskytnutí humanitární pomoci pro občany postižené válkou na Ukrajině z prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 (2) EK/6 Mgr. Ženíšek
10 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2022 (3) SSI/1 Ing. Petr Baloun
11 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 19. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 Jiří Strobach
12 Informativní zprávy předložené na 19.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (10) TAJ/1 Mgr. Procházka
13 Různé (0)
14 Závěr (0)