Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 27.01.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/1 Mgr. M. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/2 Mgr. M. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/3 Mgr. M. Hrubý
4 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 21 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Nakládání s pozemky – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, k.ú. Lobzy (ČEZ Distribuce, a.s.) (9) FIN/2 Ing. Majerová
6 Změna č. 1 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022 (3) SSI/1 Ing. Malinová
7 Účetní převod projektové dokumentace na akci „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty „Na Drážkách, Plzeň“ na SVS MP (4) SSI/2 Ing. Malinová
8 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 2.12.2021 do 18.1.2022 (2) TAJ/1 Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
9 Informativní zprávy (7) TAJ/2 Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
10 Zpráva o činnosti KV (2) KV/1 Bc. Michal Chalupný
11 Zpráva o činnosti RMO P4 (4) ST/1 Tomáš Soukup
12 Různé (0) PSČO/5 Mgr. M. Hrubý