Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 28.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 17.01.2022 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Volba primátora MP (Původní název - Personální změny v Radě města Plzně) (materiál přijde na stůl) (2) PRIM/1 p. primátor
3 Volba náměstka primátora města Plzně (2) PRIM/3 p. primátor
4 Změna usnesení ZMP č. 474 ze dne 15. 11. 2018 (1) PRIM/4 p. primátor
5 Volba neuvolněného člena RMP (2) PRIM/5 p. primátor
6 Změna rozdělení kompetencí mezi členy Rady města Plzně (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/2 p. primátor
7 Různé (0)