Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 28.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 17.01.2022 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Personální změny v Radě města Plzně (materiál přijde na stůl) (0) PRIM/1 p. primátor
3 Změna rozdělení kompetencí mezi členy Rady města Plzně (materiál přijde na stůl) (0) PRIM/2 p. primátor
4 Různé (0)