Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 15.02.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
5 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2021-01/2022 (1) EAP/1 Mgr. Janouškovec
8 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2021-01/2022 (4) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
9 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022 (3) EAP/2 PhDr. Fluxa
10 Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) TAJ/4 p. Trůková
11 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
12 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2021 (1) MIR/1 PhDr. Fluxa
13 Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022 (1) MIR/2 PhDr. Fluxa
14 Plánované rozšíření cyklostezky u Radbuzy (2) MIR/3 PhDr. Fluxa
15 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 11. 11. 2021 do 2. 2. 2022 (2) TAJ/6 Ing. Sokol, MBA
16 Různé (0) Ing. Aschenbrenner