Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 23.02.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/2 Mgr. M. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 Mgr. M. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 Mgr. M. Hrubý
4 Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č. X/2022, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (8) PSČO/1 Mgr. M. Hrubý
5 Různé (0) PSČO/5 Mgr. M. Hrubý