Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 01.03.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (3) ORG/1 p. Andrlík
4a Záměr MO P2 - Slovany poskytnout humanitární pomoc Ukrajině a občanům zasažených oblastí (2) EAP/1 PhDr. Fluxa
5 Různé (0) Ing. Aschenbrenner