Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 23.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 12.04.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2021 (1) ORG/1 Ing. Aschenbrenner
6 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2021 (1) ORG/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2022 (1) EAP/8 Mgr. Janouškovec
8 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2022 (2) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
9 Činnost orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
10 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (7) EAP/4 Ing. Aschenbrenner
11 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu (4) EAP/5 Eva Trůková
12 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2021 (3) EAP/1 PhDr. Fluxa
13 Rozpočtové opatření č. 3 + 4 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022. Blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 - Slovany (3) EAP/2 PhDr. Fluxa
14 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022 (2) EAP/3 PhDr. Fluxa
15 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022 (2) EAP/6 PhDr. Fluxa
16 Vytvoření rezervy ve FRR MO P2 - Slovany na údržbu majetku svěřeného do trvalé správy MO P2 - Slovany (2) EAP/7 PhDr. Fluxa
17 Poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 161 414 Kč na pomoc Ukrajině, rozpočtové opatření č. 7/2022 (2) ORG/3 Ing. Aschenbrenner
18 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu HZ Plzeň – Koterov, část I. - Novostavba sociálního zázemí“ (2) MIR/1 PhDr. Fluxa
19 Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022 (3) MIR/2 PhDr. Fluxa
20 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022 (2) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
21 Různé (0) Ing. Aschenbrenner