Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 21.04.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu, organizační záležitosti (0) PSČO/3 Mgr. M. Hrubý
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/4 Mgr. M. Hrubý
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/5 Mgr. M. Hrubý
4 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2021 (13) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 1 (7) FIN/2 Ing. Majerová
6 Podpora projektu Sportmanie Plzeň 2022 a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - RO č. 2 (5) FIN/3 Ing. Majerová
8 Dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2022 + rozpočtové opatření č. 5 (160) FIN/5 Ing. Majerová
9 Dotace z dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2022 (47) FIN/6 Ing. Majerová
10 Dotace z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2022 (17) FIN/7 Ing. Majerová
11 Individuální dotace z rozpočtu MO P4: Mezigenerační a dobrovolnické středisko TOTEM,z.s. a s tím související změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3 (8) FIN/8 Ing. Majerová
12 Individuální dotace z rozpočtu MO P4: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň a s tím související změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4 (8) FIN/9 Ing. Majerová
13 Rozpočtové opatření v souvislosti s projekty druhého ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami (6) FIN+ŽPD/1 Ing. Majerová
14 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu (6) FIN+ST/1 Ing. Majerová, T. Soukup
15 Změna č. 2 plánu investic MO P4 v roce 2022. (8) SSI/1 Ing. Malinová
16 Schválení účetního odpisu nedokončených investic: Studie proveditelnosti zelené střechy na objektech 57.MŠ, Nad Dalmatinkou 1, Plzeň Studie proveditelnosti zelené střechy na objektech konečné zastávky PMDP Doubravka (5) SSI/2 Ing. Malinová
17 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. (11) SSI/3 Ing. Malinová
18 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 (2) PSČO/1 Mgr. M. Hrubý
19 Nový název parkového prostoru v k.ú. Červený Hrádek u Plzně (9) PSČO/2 Mgr. M. Hrubý
20 Splněná a prodlužovaná usnesení od 20.1.22 do 11.4.22 (2) TAJ/1 Mgr. M. Hrubý
21 Informativní zprávy (3) TAJ/2 Mgr. M. Hrubý
22 Zpráva o činnosti KV (4) KV/1 Bc. Michal Chalupný
23 Zpráva o činnosti RMO P4 za období od 19.1.22 do 11.4.22 (4) ST/1 Tomáš Soukup
24 Různé (0) PSČO/6 Mgr. M. Hrubý