Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 16.06.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1 M. Bláhová
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/2 M. Bláhová
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/3 M. Bláhová
4 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 na rok 2022 - 1. čtvrtletí (5) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 7 (9) FIN/2 Ing. Majerová
6 Schválení dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 - Dotační program mikrogranty pro rok 2022 (29) FIN/3 Ing. Majerová
7 Vyhlášení dotačního programu mikrogranty II pro rok 2022 (6) FIN/4 Ing. Majerová
8 Schválení poskytnutí finančního daru pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň – Újezd, včetně návrhu smlouvy a s tím související změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 8 (6) PSČO+FIN/1 M. Bláhová
9 Změna č. 3 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022 (4) SSI/1 Ing. Malinová
10 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu Odboru Smart Cities a podpory podnikání MMP na akci „Kamerový systém MO 4 - OC Centrum“ a změna rozpočtu MO P4 na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 9 (3) SSI+FIN/1 Ing. Malinová
11 Zpráva o činnosti RMO P4 (5) ST/1 Tomáš Soukup
12 Splněná a prodlužovaná usnesení od 12.4.2022 do 6.6.2022 (2) TAJ/1 Mgr. M. Hrubý
13 Informativní zprávy (5) TAJ/2 Mgr. M. Hrubý
14 Zpráva o činnosti KV (3) KV/1 Bc. Michal Chalupný
15 Různé (0) PSČO/4 M. Bláhová