Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 14.09.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně (5) ST/2 Mgr. Procházka
4 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 04/2022–07/2022 (5) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
5 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO 3 a posílení rozpočtu výdajů Odboru SSI MO 3 v roce 2022, aktualizace potřeb finančních prostředků na jedn. stav. investice kryté z FRR MO 3 pro rok 2022 (4) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3 pro rok 2022 (3) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu MO Plzeň 3 na projekt „Obec přátelská rodině“ (3) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO 3 pro 49.MŠ,Plzeň,IČO 70941017 na podporu volnočasových adapt. skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR (4) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení rozpočtu výdajů Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3 v roce 2022 (3) EK/6
10 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2022 (3) EK/7 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 pro rok 2022 (3) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) Plzeňského kraje v roce 2022“ (4) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu výdajů Odboru SSI pro rok 2022–přesun finančních prostředků z provozních výdajů odboru do investič.příspěvku pro 49.MŠ, Puškinova 5,Plzeň (3) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 Poskytnutí finančního daru za účelem pomoci obyvatelům a obnovy Národního parku České Švýcarsko v důsledku ničivého požáru (3) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
14a Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2023 (2) EK/12 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2022 (5) SSI/1 Ing. Petr Baloun
16 Informativní zprávy předložené na 22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (5) TAJ/1 Mgr. Procházka
17 Různé (0)
18 Závěr (0)