Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 26.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 14.09.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci ˄ Značka Předkladatel
1 Zahájení, schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2022 (1) ORG/1 Ing. Aschenbrenner
15 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 19. 5. 2022 do 31. 8. 2022 (2) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
16 Různé (0) Ing. Aschenbrenner
11 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2022 (3) EAP/1 PhDr. Fluxa
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-červen 2022 (5) EAP/2 PhDr. Fluxa
13 Projednání informativních zpráv na 26. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II. (1) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
4 Projednání informativních zpráv na 26. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I. (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
12 Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 49 648 Kč (2) ORG/3 p. Trůková
14 Podnět pana Roberta Kretschmera na zlepšení stavu v oblasti garáží ve Velenické ulici a návrh odpovědi (3) MIR/1 p. Andrlík
9 Činnost orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
8 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2022 (3) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
6 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2022 (1) ORG/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2022 (2) EAP/3 Mgr.Janouškovec