Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 25.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 17.08.2022 od 13:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení neuvolněné funkce místostarosty MO P2 - Slovany (3) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Různé (0) Ing. Aschenbrenner