Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 08.09.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Složení slibu. Schválení programu (0) PSČO/1 M. Bláhová
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/2 M. Bláhová
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/3 M. Bláhová
4 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2022 - 1. pololet (5) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 10 (6) FIN/2 Ing. Majerová
6 Schválení dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 - Dotační program mikrogranty II pro rok 2022 (23) FIN/3 Ing. Majerová
7 Změna č. 4 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022 (4) SSI/1 Ing. Malinová
8 Převod realizovaných akcí na Správu veřejného statku města Plzně (2) SSI/2 Ing. Malinová
9 Změna č. 5 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022 (2) SSI/3 Ing. Malinová
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 (2) TAJ/1 Mgr. M. Hrubý
11 Informativní zprávy (2) TAJ/2 Mgr. M. Hrubý
12 Projednání novely Statutu města Plzně (6) TAJ/3 Mgr. Hrubý
13 Zpráva o činnosti KV (2) KV/1 Bc. Michal Chalupný
14 Zpráva o činnosti RMO P4 (2) ST/1 Tomáš Soukup
15 Různé (0) PSČO/4 M. Bláhová