Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 19.10.2022 od 13:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 (0)
3 Jednací řád ZMO Plzeň 3 a Volební řád pro volby konané Zastupitelstvem MO3 (3) ST/1 Mgr. Procházka
4 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (0)
5 Schválení programu (0)
6 Volba volební komise (0)
7 Stanovení počtu členů Rady městského obvodu Plzeň 3, počtu místostarostů Městského městského obvodu Plzeň 3 (1) ST/2 Mgr. Procházka
8 Volba starosty, místostarostů a členů Rady městského obvodu Plzeň 3 (1) ST/3 Mgr. Procházka
9 Určení uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 (1) ST/4 Mgr. Procházka
10 Stanovení působnosti místostarostů Městského obvodu Plzeň 3 (1) ST/5 Mgr. Procházka
11 Zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru (1) ST/6 Mgr. Procházka
12 Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru (1) ST/7 Mgr. Procházka
13 Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 3, Stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva (4) ST/8 Mgr. Procházka
14 Poskytnutí příspěvků členům ZMO 3, stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad, stanovení paušální náhrady ušlého výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva (4) ST/9 Mgr. Procházka
15 Proplacení dovolené za rok 2022 z důvodu ukončení funkce 1.místostarosty MO Plzeň 3 Ing. Petra Balouna (3) ST/10 Mgr. Procházka
16 Závěr (0)
17 Různé (0)