Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 19.10.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (1) ST1/1
2 Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (0) ST1/2
3 Určení ověřovatelů zápisu (0) ST1/3
4 Schválení programu (0) ST1/4
5 Informace o platném Jednacím řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 a Volebním řádu pro volby konané Zastupitelstvem MO Plzeň 1 (1) ST1/5
6 Volba návrhové a volební komise (0) ST1/6
7 Volba starosty a místostarostů (0) ST1/7
8 Volba ostatních členů Rady MO Plzeň 1 (0) ST1/8
9 Zřízení finančního a kontrolního výboru (0) ST1/9
10 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (3) ST1/10
11 Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 (3) ST1/11
12 Kompetenční usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 pro volební období 2022 - 2026 (1) ST1/12
13 Projev starosty MO Plzeň 1 (0) ST1/13
14 Diskuze, různé (0) ST1/14
15 Závěr (0) ST1/15