Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 20.10.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení ustavujícího zasedání (0) PSČO/1 M. Bláhová
2 Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva MO Plzeň 4 (0) PSČO/2 T.Soukup
3 Schválení programu ustavujícího zasedání (0) PSČO/3 T.Soukup
4 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/4 T. Soukup
5 Volba volební a návrhové komise (0) PSČO/5 T.Soukup
6 Volba starosty, místostarostů a členů Rady MO Plzeň 4 (0) PSČO/6 T. Soukup
7 Zřízení Kontrolního výboru. Volba předsedy, místopředsedy a členů Kontrolního výboru ZMO P4 pro volební období 2022-2026 (0) PSČO/7 T.Soukup
8 Zřízení Finančního výboru. Volba předsedy, místopředsedy a členů Finančního výboru ZMO P4 pro volební období 2022-2026 (0) PSČO/8 T.Soukup
9 Zřízení Bezpečnostního výboru. Volba předsedy, místopředsedy a členů Bezpečnostního výboru ZMO P4 pro volební období 2022-2026 (0) PSČO/9 T.Soukup
10 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 4, stanovení pravidel odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli (1) TAJ/1 Mgr. M. Hrubý
11 Individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 – obec Kyšice (8) FIN/1 Ing. Majerová
12 Různé (0) PSČO/10 M. Bláhová