Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 1.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 18.10.2022 od 10.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení ustavujícího zasedání ZMP (0)
2 Stanovení předsedajícího v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (0)
3 Složení slibu členů Zastupitelstva města Plzně (0)
4 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, volba volební komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0) p. primátor
5 Stanovení počtu členů Rady města Plzně a počtu náměstků primátora, určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Plzně uvolněni, a zřízení výborů Zastupitelstva města Plzně (1) PRIM/1 p. primátor
6 Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, dalších členů Rady města Plzně a uvolněných členů Zastupitelstva města Plzně, volba předsedů výborů Zastupitelstva města Plzně - součást materiálu PRIM/1 (0) p. primátor
7 Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně (1) PRIM/2 p. primátor
8 Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Plzně (2) PRIM/3 p. primátor
9 Různé (0)