Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 2.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 24.11.2022 od 10.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Projekt Gigafactory v lokalitě Líně (3) PRIM/1 p. primátor
3 Rozpočtové opatření v souvislosti s fin. zajištěním vypořádání se spol. EP Infrastructure v souladu s Akcionářskou smlouvou v návaznosti na ukončení sporu mezi spol. Plzeňská teplárenská, a.s. a spol. IK-invest 1 s.r.o. (5) ŘEÚ/3 p. primátor
4 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/1 p. primátor
5 Změny zástupce města Plzně na Shromáždění zástupců jako nejvyššího orgánu svazku obcí Povodí Berounky a navržení zástupců města ve výkonné radě a v dozorčí radě svazku (2) ÚKEP/1 p. primátor
6 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2023–2026 (5) ŘEÚ/1 p. primátor
7 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2022 (6) ŘEÚ/2 p. primátor
8 Podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce atletického oválu a výstavba sektoru pro vrh koulí“ v areálu 1. ZŠ Plzeň, Západní 18 (2) FIN/1 p. primátor
9 Přijetí dotace ze SFŽP v rámci Národního plánu obnovy na akci „Zateplení 63. MŠ Lábkova 30, Plzeň" (3) FIN/2 p. primátor
10 Změna zřizovací listiny Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/2 p. primátor
11 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájemného společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2023 (3) OSI/1 p. primátor
12 Zpráva o uplatňování Územního plánu Plzeň za období 2017 - 2021 v souladu s § 55 odst. 1 a § 6 odst. 5 písmenem e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (3) NámB/1 nám. Bosák
13 Delegování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do výkonné rady Dobrovolného svazku obcí (DSO) Silnice I/27 (2) NámT/1 nám. Tolar
14 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP (2) OŠMT/1 nám. Kantorová
15 Rozpočtové opatření pro základní školy na úhradu režijních nákladů na stravování zaměstnanců (2) OŠMT+ŘEÚ/2 nám. Kantorová, p. primátor
16 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu 11. ŠJ (2) OŠMT/3 nám. Kantorová
17 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu "Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů 2022" (6) OK/1 radní Bartáková
18 Rezignace velitele Městské policie Plzeň (4) RadW/1 rad. Winkelhöfer
19 Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla – 2022 (3) BEZP+FIN/1 radní Winkelhöfer, p. primátor
20 Rozpočtové opatření - Správa domů Sylván (2) BYT/1 radní Budková
21 Poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (2) ODBSZ/1 radní Budková
22 Změna členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (8) RadG/1 radní Gola
22a Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (5) RadG/2 radní Gola
23 Prohlášení hrobu s uloženými ostatky spisovatele a knihovníka Miloslava Nohejla čestným hrobem města Plzně (9) ŘÚSO/1 radní Šrámek
24 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP subjektu TJ Halma Plzeň z.s. (4) SPORT/1 radní Morávek
25 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (6) SPORT/2 radní Morávek
26 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP subjektu Handball Klub Slavia VŠ Plzeň z.s. (4) SPORT/3 radní Morávek
27 Schválení Statutu a Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (materiál přijde na stůl) (7) FV/2 Ing. Blažek
28 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 Ing. Karhan
29 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2022 (1) ORG/2 Ing. Karhan
30 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2022 (1) ORG/3 Ing. Karhan
31 Žádost advokátní kanceláře DBK Partners o zvážení změny územního plánu (2) ORG/4 Ing. Karhan
32 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2022 (1) ORG/5 Ing. Karhan
33 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2023 (2) ORG/6 Ing. Karhan
34 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
35 Mistroství světa v para lukostřelbě v roce 2023 (1) SPORT/4 radní Morávek
35a Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 2012/005002 (2) NámT/2 nám. Tolar
35b Žádost PRSKING z.s. o neschválení Zprávy o uplatňování ÚP Plzeň za období 2017–2021 (1) ORG/7 Ing. Karhan
35c Informativní zpráva k centrálnímu nákupu energií na rok 2023 (1) PRIM/2 p. primátor
36 Různé (0)