Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 06.12.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Složení slibu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Ústní informace hostů, t.j. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
6 Činnost orgánů města Plzně za období od 14. 9. 2022 do 6. 12. 2022 (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
7 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
8 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2022 (2) EAP/4 p. Složil
9 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2022 (2) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2022 (5) EAP/3 p. Andrlík
11 Rozpočtové opatření č. 17 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2022 (3) EAP/1 p. Andrlík
12 Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024-2026 (6) EAP/2 p. Andrlík
13 Poskytnutí 2 ks dieselových generátorů jako věcného daru v celkové hodnotě 103 598 Kč v rámci humanitární pomoci Ukrajině (2) ORG/1 Ing. Aschenbrenner
14 Novela Statutu města Plzně (4) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
15 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II. (1) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
16 Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2023 (2) TAJ/7 Ing. Aschenbrenner
17 Různé (0) Ing. Aschenbrenner