Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 7.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 08.12.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Složení slibu, schválení programu (0) PSČO/2 M. Bláhová
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) PSČO/3 M. Bláhová
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/4 M. Bláhová
4 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3. čtvrtletí 2022 (5) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11 (8) FIN/2 Ing. Majerová
6 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 12 (3) FIN/3 Ing. Majerová
7 Rozpočet na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026 (8) FIN/4 Ing. Majerová
8 Nakládání s pozemky - stanovisko k vyjmutí nemovitého majetku z trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Červený Hrádek u Plzně (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (7) FIN/5 Ing. Majerová
9 Nakládání s pozemky - stanovisko k vyjmutí nemovitého majetku z trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Újezd (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (7) FIN/6 Ing. Majerová
10 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2023 (9) FIN/7 Ing. Majerová
11 Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka - prodloužení termínu realizace projektu (8) FIN/8 Ing. Majerová
12 Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2023 (3) SSI/1 Ing. Malinová
13 Účetní převod projektové dokumentace na akci „Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul.“ na SVS MP (2) SSI/2 Ing. Malinová
14 Schválení termínů konání zasedání ZMO P4 2023 (2) PSČO/1 M. Bláhová
15 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 (2) TAJ/1 Mgr. M. Hrubý
16 Informativní zprávy (2) TAJ/2 Mgr. M. Hrubý
17 Schválení nového Jednacího řádu ZMO P4 (4) TAJ/3 Mgr. M. Hrubý
18 Schválení nového Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMO P4 (4) TAJ/4 Mgr. M. Hrubý
19 Schválení nového Jednacího řádu Finančního a Bezpečnostního výboru ZMO P4 (4) TAJ/5 Mgr. M. Hrubý
20 Zpráva o činnosti RMO P4 (2) ST/1 Tomáš Soukup
21 Různé (0) PSČO/5 M. Bláhová