Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 31.01.2023 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Složení slibu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (0) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Ústní informace hostů, t.j. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany , o činnosti na svých úsecích (0) hosté
6 Činnost orgánů města Plzně za období od 7. 12. 2022 do 31. 1. 2023 (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
7 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I. (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
8 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2022 - 01/2023 (2) EAP/2 p. Složil
9 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2022 - 01/2023 (3) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
10 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023 (2) EAP/1 p. Andrlík
11 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2023 (3) MIR/2 p. Trůková
12 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (4) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
13 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II. (1) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
14 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2022 (1) MIR/1 p. Trůková
15 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 1. 9. 2022 do 11. 1. 2023 (2) TAJ/7 Ing. Sokol, MBA
16 Různé (0) Ing. Aschenbrenner