Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 26.01.2023 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) ORG/3 M. Bláhová
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) ORG/4 M. Bláhová
3 Volba návrhové komise (0) ORG/5 M. Bláhová
4 Revokace usnesení ZMO P4 č. 0059/22 ze dne 8.12.2022 v bodu II./b) ve věci rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 (4) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 13 (4) FIN/2 Ing. Majerová
6 Podpora projektu "Dny s policií" 2023 a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - RO č. 1 (5) FIN/3 Ing. Majerová
7 Odvolání a volba členů výborů ZMO P4 (4) ORG/1 M. Bláhová
8 Volba člena Kontrolního výboru ZMO P4 (3) ORG/2 M. Bláhová
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 29.11.2022 do 18.1.2023 (2) ODT/1 Mgr. M. Hrubý
10 Informativní zprávy (8) ODT/2 Mgr. M. Hrubý
11 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 4, stanovení pravidel odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli (3) ODT/3 Mgr. Michal Hrubý
12 Zpráva o činnosti RMO P4 (10) ST/1 Tomáš Soukup
13 Různé (0) ORG/6 M. Bláhová