Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 20.04.2023 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) ORG/1 M. Bláhová
2 Jmenování ověřovatelů zápisu (0) ORG/2 M. Bláhová
3 Volba návrhové komise (0) ORG/3 M. Bláhová
4 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2022 (13) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - souhrnné rozpočtové opatření č. 2 (9) FIN/2 Ing. Majerová
6 Nakládání s pozemky – stanovisko k vyjmutí pozemku z trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Doubravka (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) (8) FIN/3 Ing. Majerová
7 Dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2023 + RO č. 3 (132) FIN/4 Ing. Majerová
8 Dotace z dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2023 (44) FIN/5 Ing. Majerová
9 Dotace z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2023 (15) FIN/6 Ing. Majerová
10 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (7) FIN/7 Ing. Majerová
11 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2022. (8) SSI/1 Ing. Malinová
12 Schválení „Změny č.2 Územního plánu města Plzně“ (7) SSI/2 Ing. Malinová
13 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 19.1. do 12.4.2023 (2) ODT/1 Mgr. M. Hrubý
14 Změna ve složení Redakční rady Doubraveckých listů (4) ODT/2 Mgr. M. Hrubý
15 Informativní zprávy (11) ODT/3 Mgr. M. Hrubý
16 Zpráva o činnosti KV (4) KV/1 Bc. Martin Kubin
17 Zpráva o činnosti RMO P4 (9) ST/1 Tomáš Soukup
18 Převod částky 10 mil. Kč do rozpočtu MMP na realizaci investiční akce "Nová budova úřadu MO Plzeň 4" včetně změny rozpočtu MO pro rok 2023 - rozpočtové opatření č.4 (2) FIN/8 Ing. Majerová
19 Různé (0) ORG/4 M. Bláhová