Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 1.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 24.01.2012 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0) Ing. Aschenbrenner
2 Schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Zpráva o činnosti RMO P2 a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Plán investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2012 (3) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
7 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany v budovách mateřských škol na rok 2012 (2) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
8 Rozpočtové opatření č. 2/2012 (2) EAP/1 Mgr. Fluxa
9 Svěření pozemků na Božkovském ostrově do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) MAI/5 Mgr. Fluxa
10 Návrh zadání územního plánu města Plzně (3) SSD/1 Mgr. Fluxa
11 Změny územního plánu Plzeň-Švabiny projednávané v mimořádném režimu (13) SSD/2 Mgr. Fluxa
12 Projednání informativních zpráv na 1. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
13 Vyhodnocení investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2011 (1) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
14 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany v budovách mateřských škol za rok 2011 (1) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
15 Aktuální vývoj v záležitosti rekonstrukce objektu bývalé porodnice na domov pro seniory (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
16 Založení Občanského sdružení Koterov (2) MAI/6 Ing. Aschenbrenner
17 Informace k objektu areálu kasáren Světovar: (3) SSD/3 Mgr. Fluxa
18 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2011 - 01/2012 (2) KT/1 p. Andrlík
19 Počet cizinců v Plzni 2010 - 2012 (1) TAJ/5 PhDr. Hus
20 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 za období od 17.11.2011 do 11.01.2012 (2) TAJ/3 p. Andrlík
21 Různé (0)