Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 21.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 01.06.2012 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel