Bod č.32.:

MAJ/6 - Směna garáží vč. pozemků v k.ú. Plzeň – pan Janovský

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko MO Plzeň 3 a TÚ MMP)
Příloha č.2 (zápis z KNM ze dne 13.12.2011)
Příloha č.3 (fotografie)
Příloha č.4 (listy vlastnictví)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 347/08)
Příloha č.6 (záborový elaborát)
Příloha č.7 (územní plán, letecký snímek, plán města, modrá mapa I - garáž města Plzně)
Příloha č.8 (územní plán, letecký snímek, plán města, modrá mapa II - garáž pana Janovského)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 21/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX