Bod č.31.:

MAJ/5 - Majetkoprávní vypořádání v ul. Malinová, k.ú. Újezd, mezi městem Plzní a manž. Chasákovými, Zrubeckými, Járovými a pí I. Szalayovou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost stavebníků (komunikace, pozemky))
Příloha č.2 (žádost stavebníků (vodovod, kanalizace))
Příloha č.3 (stanoviska OSI MMP)
Příloha č.4 (stavnovisko SVSMP)
Příloha č.5 (usn. MO Plzeň 4 č. 0321/09)
Příloha č.6 (dřívější stanovisko ORP MMP)
Příloha č.7 (zápis z KNM 13. 12. 2011)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (zaměření skutečného provedení TDI)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (turistická orientační mapa)
Příloha č.13 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 22 ze dne 5. 1. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX