Bod č.30.:

MAJ/4 - Konečné majetkoprávní vypořádání - zokruhování vodovodu pro akci: "VOŠ a SPŠE v Plzni, Koterovská 85" - Plzeňský kraj

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. zákresu)
Příloha č.2 (souhlas se zřízením věcného břemene - INPROJEKTA Plzeň)
Příloha č.3 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.4 (usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje)
Příloha č.5 (usn. RMP a ZMP z r. 2010)
Příloha č.6 (geometrický plán na rozsah věcných břemen)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační turistická mapa)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1621 ze dne 14. 12. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX