Bod č.27.:

MAJ/1 - Směna části pozemku p.č. 939/1, k.ú. Bručná, ve vlast. manželů Zábrodských za pozemek p.č. 1932/3, k.ú. Bručná, ve vlast. města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Historie případu)
Příloha č.2 (žádosti FO od r. 2008-do roku 2010)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP od r. 2008-2011)
Příloha č.4 (komise RMO Plzeň-Slovany)
Příloha č.5 (reakce žadatelů na vydaná stanoviska)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP rok 2009)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 191/2009)
Příloha č.8 (zápis z KNM RMP ze dne 10. 2. 2011)
Příloha č.9 (vyjádření OSI MMP)
Příloha č.10 (zápis z KNM RMP ze dne 21. 10. 2011)
Příloha č.11 (geometrický plán)
Příloha č.12 (katastrální mapy)
Příloha č.13 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 1622/2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX