Bod č.3.:

ÚKEP/1 - Nab. vl.práva k zhot.stav.obj. proj.„Ret. nádrž na ČOV I vč.kom.OK19,dost.kan.v Pl.-Radob. a Úsl.kan. sběrač“ v rámci ČB– et.II,proj.B

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o dílo se sdružením ČB - projekt B)
Příloha č.2 (Smlouva DS obcí Povodí Berounky)
Příloha č.3 (Zápis KNM ze dne 13.12. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:2 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX