Bod č.7.:

FIN/2 - Změna usnesení ZMP č. 20/2011 a č. 550/2011

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 20/2011)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 550/2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX