Bod č.25.:

EVID/1 - Darování majetku na ochranu podzemí ze SVSMP Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (žádost Hasičského záchranného sboru)
Příloha č.2 (stanovisko správce)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 827 ze dne 6. 9. 2001)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 13. 12. 2011)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 38 ze dne 5. 1. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX