Bod č.6.:

FIN/1 - Snížení použití Sociálního fondu MMP v návaznosti na změnu metodiky rozpočtování, účtování a zpracování mezd za prosinec 2011

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Předloženo na stůl (nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX