Bod č.26.:

EVID/2 - Majetkové řešení nevyužitého movitého majetku města Plzně - darování

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (zápis z KNM RMP ze dne 13. 12. 2011)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 36 ze dne 5. 1. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX