Bod č.11.:

BYT/2 - Žádost paní Jolany Bejlekové, Slupská 4, Plzeň o prominutí smluvní pokuty

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX