Bod č.48.:

BYT/3 - Lochotínská č. p. 179, č. o. 37, Plzeň – havárie kanalizace

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX