Bod č.45.:

PROP/13 - Zrušení nenaplněných usnesení ZMP

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 444/2009)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 785/2009)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 31/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX