Bod č.29.:

MAJ/3 - Dodatečný výkup pozemků parc. č. 866/27 a parc. č. 879/4, oba k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti o výkup)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM ze dne 13. 12. 11) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (Modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 20 ze dne 5. 1. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX