Bod č.8.:

ÚČT/1 - Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX