Bod č.9.:

ÚČT/2 - Novela vyhlášky o místním poplatku ze psů

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX