Bod č.51.:

ORG/3 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - prosinec 2011

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Plzeň - město)
Příloha č.1 (Plzeňský kraj)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX